Inleiding

De profeet Micha zei dat God van ons verlangt: “dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God” (Micha 6,8). God heeft ons getoond wat goed is en we hebben zijn vergeving nodig voor die keren dat wij geen recht gedaan hebben, dat we niet liefdevol waren, dat we hoogmoedig waren in plaats van nederig. Het mag ons een troost zijn dat Hij grootmoedig is en zonder erbij na te denken vergeving schenkt aan wie Hem er eerlijk om vragen.

Een goede manier om je tot God te keren en je relatie met Hem te herstellen is het Sacrament van Verzoening. Daarin kun je je met Hem verzoenen. Jezelf verootmoedigen in de Biecht is een uiting van je diepste verlangen om in nederigheid met Hem te wandelen. Een goede manier om je hierop voor te bereiden is je geweten eens te onderzoeken op bepaalde patronen van zonde. Het gaat niet alleen om de op zichzelf staande zonde die ons van God scheidt. Belangrijker is de wortel van het kwaad. Als we de patronen van zonde herkennen dan kunnen we ook op weg gaan om verandering en genezing te zoeken, vooral in die delen van ons leven die het verst van God verwijderd zijn.