De viering van het boetesacrament

Het boetesacrament is, zoals alle sacramenten, een liturgische handeling. Gewoonlijk bevat de viering de volgende elementen:

  • de priester begroet en zegent de boeteling,
  • hij leest het woord van God om het geweten te verlichten en het berouw op te wekken en spoort hem aan tot berouw;
  • de boeteling erkent en belijdt zijn zonden ten overstaan van de priester;
  • de priester legt de penitentie op die door de boeteling ook wordt aanvaard;
  • de priester geeft de absolutie en tenslotte volgen de lofprijzing, dankzegging en de wegzending met de zegen van de priester.