Vrede in het hart

Een gewetensonderzoek

Een van de gebeden die mensen in deze tijd graag lezen is het beroemde ‘gebed om vrede’ van de H. Franciscus. Dit gebed is gebaseerd op de onderrichtingen van de H. Franciscus van Assisi en schetst een beeld van het leven onder leiding van de heilige Geest, een leven dat tot de rand is gevuld met de liefde van Christus.
 

Gebed om vrede van de H. Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;
vergeving, waar mensen elkaar pijn doen;
geloof, daar waar twijfel is;
hoop, waar wanhoop is;
licht, waar duisternis is;
vreugde, waar droefheid is.Goddelijke Meester, geef dat ik meer zoek:
te troosten dan om zelf getroost te worden;
begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;
liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.Want als we geven ontvangen we;
als we vergeving schenken
ontvangen we vergeving;
als we sterven
worden we geboren tot eeuwig leven.

We kunnen dit gebed thuis bidden, maar we kunnen het ook bidden tijdens een viering, vooral omdat erin beschreven wordt hoe we allemaal diep in ons hart graag willen zijn. We weten dat we er niet aan voldoen. We weten dat we op zoveel manieren tekortschieten. En toch voelen we tegelijk dat zo’n leven mogelijk is wanneer we leren vertrouwen op de kracht van de Geest in ons leven.

Maak bij uw voorbereiding op het Sacrament van Verzoening gebruik van de verschillende onderdelen van dit gebed als een hulpmiddel om uw geweten te onderzoeken. Vraag biddend aan de Heer dat Hij u zal helpen om te zien in hoeverre u een instrument van zijn vrede bent geweest in het leven van andere mensen, en vraag Hem u te laten zien waar u misschien tekort bent geschoten. Stel in elk geval beide vragen. Welke zonden of tekortkomingen er ook zijn, vergeet niet dat God altijd in u werkzaam is. Hij nodigt u uit Hem meer te volgen en U meer door Hem te laten veranderen. Vergeet niet dat Hij u te veel liefheeft om u te laten vallen en dat het zijn enige verlangen is u van uw zonden en schuld te bevrijden. Laat Jezus u genezen terwijl u uw zonden belijdt. Sta toe dat Hij voor u een instrument van vrede wordt.